Wij vrouwen zijn allemaal even uniek in onze eigenheid. We zijn vrouwen met allemaal meerdere rollen: als meisje, vrouw, vriendin, misschien wel echtgenoot, zus, moeder of oma. Al deze verschillende rollen maken ons tot wie we zijn. Daarnaast is het ook belangrijk om zo nu en dan alle verplichtingen los te kunnen laten en gewoon samen te zijn met andere vrouwen, met ruimte voor jezelf. Tijdens de vrouwencirkelavonden zijn we met elkaar, een avond waarin we naar elkaar luisteren en elkaar kunnen bekrachtigen.

Ergens in de geschiedenis zijn we ons krachtige vrouw-zijn kwijtgeraakt, ons gevoel van verbonden zijn, ons zusterschap. Laten we die kracht weer hervinden en eren, elkaar horen en inspireren. De cirkel staat symbool voor verbinding en eenheid In de vrouwencirkel raken we weer in verbinding vanuit compassie, met elkaar, ons vrouw-zijn, ons krachtigste zelf.

Iedere avond zal er een ander thema aan bod komen, vaak aan de hand van de Mayakalender en bijbehorende dag-energie. Zo heeft iedere dag en iedere periode een andere energie en zullen er vanuit afstemming verschillende onderwerpen aan bod komen. Iedereen mag bijdragen vanuit haar eigen weten, bevlogenheid, perspectief of interesse. Samen delen geeft meer inzicht in elkaar. Ieder leeft zijn deel, samen zijn we het geheel.

We zullen gedurende zes maanden elke maand een avond bij elkaar komen.

We delen met elkaar, luisteren naar elkaar en leren van elkaar. We doen bewustzijns- en aardingsoefeningen, meditaties en visualisaties. Dat zorgt ervoor dat je steeds meer verbonden raakt met je eigen Zelf. Het kan je  helpen om steeds gemakkelijker te handelen vanuit je eigen kracht, je eigen wijsheid, je eigen hart. Zo komen we allemaal meer in contact met onze intuïtie.

Een betere wereld begint niet bij jezelf, maar in jezelf.

JA! Dit wil ik! Schrijf je dan nu in.


Praktische informatie

De zes avonden staan gepland op:

  1. dinsdag 31 oktober 2017
  2. dinsdag 28 november 2017
  3. dinsdag 19 december 2017
  4. dinsdag 16 januari 2018
  5. dinsdag 13 februari 2018
  6. dinsdag 13 maart 2018

Vanaf 19:15 uur inloop en koffie en thee en lekkers.

Om 19:30 uur starten we.

De kosten voor zes avonden inclusief koffie, thee en lekkers bedragen €120,-.

Schrijf je hier in!