De eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek, om uw hulpvraag in beeld te krijgen, en daaropvolgend de eerste behandeling.

Na het intakegesprek en de eerste behandeling zullen we een behandelplan opstellen zodat u een beeld krijgt van het aantal behandelingen en de frequentie.

Over het algemeen komt u of uw kind de eerste drie keer voor een behandeling van een uur. Daarna kijken we samen hoe het op dat moment gaat en of er eventueel nog meer hulp nodig is. Vaak wordt na drie behandelingen de tijdspanne tussen twee afspraken groter en/of duurt de behandeling minder lang.

Een behandeling is altijd gericht op alle aspecten van u als mens. De eerste behandelingen zijn erop gericht om de balans te herstellen. Van daaruit kan er geheeld worden en kunnen blokkades in de energiestroom van het lichaam worden hersteld. Uw zelfhelend vermogen wordt weer aangesproken.

  • Intake + eerste behandeling                          € 75,-
  • Behandeling 50 á 60 minuten                       € 75,-
  • Behandeling 30 minuten                                € 50,-
  • Huisbezoek                                                        €90,-

Een schoolbezoek behoort ook tot de mogelijkheden. Neem daarvoor even contact met mij op.

Alle bedragen zijn inclusief BTW


Bij annulering of wijziging van een afspraak graag uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch melden, zodat iemand anders nog van deze plek gebruik kan maken. Bij te laat annuleren of wijzigen van uw afspraak wordt het volledige consult in rekening gebracht.